Nasz Klub

Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica

Klub Sportowy „INTER” w Gnojnicy Dolnej działa w formie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS w sferze działalności statutowej nieodpłatnej oraz odpłatnej pożytku publicznego. Wpisany również do rejestru przedsiębiorców. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na cele statutowe.

DANE KRS: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Rejestr Stowarzyszeń. Wpis nr 0000048474 dokonano 28.09.2001 r

Rok założenia: 02.05.1948
Barwy: Biało – Czerwono – Zielone
Adres: 39-105 Gnojnica 206 B
 NIP: 8181448517

Regon 690549740-00000
inter@inter-gnojnica.com.pl

nr rachunku bankowego:
68 9171 0004 0001 1064 2000 0010

Władze klubu:

ZARZĄD


Michał Bieś prezes
Tomasz Paśko I viceprezes
Marcin Sroka II viceprezes
Pięta Leszek sekretarz
Tomasz Bieś skarbnik
Kamil Świerad

Komisja rewizyjna:
Adam Stec – przewodniczący
Zenon Charchut
Patryk Dziura

Honorowi Członkowie Klubu:
Bolesław Bujak
Leon Marciniec
Zenon Charchut

Honorowy Prezes Klubu:
Emil Siwiec
Stanisław Bieś
Wiesław Kot

Trenerzy
seniorzy:
Leszek Marć
seniorki:
Michał Bieś
grupa dzieci INTERKI
Michał Bieś
Emilia Jędrysek
Gospodarz:
Stanisław Draus
boisko – 50 m – 102 m

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000 r, Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),  Zarząd Ludowego Klubu Sportowego INTER w Gnojnicy Dolnej podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach oraz celach na który zostały przeznaczone:

Darowizny 2020    Darowizny 2019   Darowizny 2018   Darowizny 2017   Darowizny 2016   Darowizny 2015