Nasz Klub

Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica

Klub Sportowy „INTER” w Gnojnicy Dolnej działa w formie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS w sferze działalności statutowej nieodpłatnej oraz odpłatnej pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej

DANE KRS: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Rejestr Stowarzyszeń. Wpis nr 0000048474 dokonano 28.09.2001 r

Rok założenia: 02.05.1948
Barwy: Biało – Czerwono – Zielone
Adres: 39-105 Gnojnica 206 B
 NIP: 8181448517

Regon 690549740-00000
inter@inter-gnojnica.com.pl

nr rachunku bankowego:
68 9171 0004 0001 1064 2000 0010

Władze klubu:

ZARZĄD
Michał Bieś prezes
Tomasz Paśko I viceprezes
Marcin Sroka II viceprezes
Pięta Leszek sekretarz
Tomasz Bieś skarbnik
Kamil Świerad

Komisja rewizyjna:
Adam Stec – przewodniczący
Zenon Charchut
Patryk Dziura

Honorowi Członkowie Klubu:
Bolesław Bujak
Leon Marciniec

Honorowy Trener Klubu:
Emil Siwiec

Trenerzy

seniorzy:
Wojciech Duduś
juniorzy:
Kamil Świerad
seniorki:
Michał Bieś
Gospodarz:
Stanisław Draus
boisko – 50 m – 102 m