Sponsorzy

Dziękujemy Wszystkim naszym Darczyńcom za okazaną pomoc

AMOR Andrzej Liu

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000r Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ,Zarząd Ludowego Klubu Sportowego INTER w Gnojnicy Dolnej podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach oraz celach na który zostały przeznaczone:

Darowizny 2017

Darowizny 2016

Darowizny 2015